HÄR ÄR VERKTYGET. UTFORMAT SPECIFIKT FÖR ATT EFFEKTIVISERA DETALJHANDELN & SERVICEBRANSCHER

Internalspot är utvecklat genom Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med branschföretag inom retail och restaurang i syfte att stötta handeln och servicebranscher att modernisera det interna arbetet för att öka lönsamheten och konkurrenskraften.

Resultatet är ett molnbaserat mobilt verktyg som knyter samman all kommunikation, hela informationsflödet samt alla efterfrågade verktyg till en samlad intern applikation dit medarbetare har tillgång både på och utanför jobbet. En mobil intern knytpunkt där kontoret, enhetschefer och medarbetare får de resurser som krävs för att utvecklas och förbättra verksamheten.

 

SAMMANFATTNING AV LÖSNINGEN. EN ENDA MOBIL KNYTPUNKT.

Internalspot effektiviserar det dagliga arbetet för detaljhandelns- och serviceföretag genom att erbjuda dessa verksamheter ett mobilt system med konfigurerbara och integrerbara verktyg för att bättre sköta intern kommunikation, smidigare hantera utbytet av intern information och addera smarta lösningar till medarbetarnas arbete. Organisationerna får en mobil kanal som samlar existerande och nya verktyg, dit medarbetarna kan vända sig både på och utanför jobbet. Funktionaliteten skräddarsys utefter verksamheten och kan anpassas ner till hur specifika enheter väljer att arbete, med rätt lösningar för att stötta såväl kontor, som chefer och medarbetare. Systemet är utvecklat med ny teknik från Chalmers Tekniska Högskola i samverkan med branschföretag, specifikt anpassat för just detaljhandeln och serviceindustrin. Detta är ingen ytterligare app till verksamheten, utan med denna lösning samlas alla system i en enda kanal, er kanal. Ni sätter färg, ton och döper applikationen i appbutikerna medan vi står för fortsatt utveckling av systemet. Det är precis så enkelt och självklart som det låter.

VÅRT VERKTYG ÄR SPECIFIKT UTFORMAT FÖR VERKSAMHETER MED

  • Stort antal medarbetare som ständigt är i rörelse där de flesta arbetar direkt mot kund/gäst/patient.

  • Stor fluktuation av medarbetare med en blandning av heltids- och deltidsanställda. 

  • Anställda som ej har tillgång till företagstelefon utanför arbetet, utan endast har sin privata mobil. 

  • Flera, uppdelade enheter. Kan handla om allt ifrån rikstäckande butiks-, hotell & restaurangkedjor till regionala och lokala vårdverksamheter.

 

VÅRT BIBLIOTEK AV EFTERFRÅGAD FUNKTIONALITET. NEDSKALAT, ANPASSNINGSBART & ENKELT.

Tillsammans med branschföretag har vi utfromat ett bibliotek av smarta och efterfrågade tjänster som skräddarsys in i verksamheten och anpassas för dess olika enheter. Med verktyg för att hantera samtal, meddelanden, nyhetsuppdateringar, produktsortiment, schemaläggning, checklistor & att-göra-listor, utbildning, förslag och feedback, med tillgång både på och utanför jobbet. Tillsammans har vi gjort det smart och sammanhängande med tjänster som arbetar tillsammans för att leverera störst nytta. Istället för diverse uppdelade tjänster så har vi exempelvis byggt en schemaläggningstjänst som stöttar dagliga rutiner och vice versa. Samtidigt har vi fokuserat på att skala ner och leverera det väsentliga för att medarbetarna ska använda sin tid rätt. Applikationen är ett verktyg och skapar stor nytta för alla roller i företaget.

 

Alla i organisationen är en notis bort. Kontoret, chefer och medarbetare når direkt ut med information till specifik målgrupp och kan följa upp kring hur information mottagits.

 

Alla i organisationen ringer varandra och enheter via applikationen. Istället för att ha nummer och samtal utspritt på olika kanaler och plattformar så är allt samlat i en kanal. Varje nyanställd läggs in i systemet, når alla och är kontaktbar för alla från minut ett. Dessutom ser du alltid vem som ringer.

 

Alla i organisation har tillgång till allting som händer lokalt och centralt, hemma och på jobbet. Du har möjlighet att hålla dig uppdaterad utanför jobbet och anländer till ett nytt arbetspass påläst och informerade, trygg och självsäker.

 

Alla i företaget får sin röst hörd och kan hjälpa sina kollegor, sina chefer och sina anställda att utvecklas och utveckla företaget. Du bidrar smidigt med feedback och input, du kan kommentera inlägg och du tar del av information hur andra medarbetare eller enheter arbetar.

 

Alla i verksamheten får tillgång till lösningar för att strukturera upp det dagliga arbetet internt. Med smart mobil funktionalitet såsom checklistor, att-göra-listor och utbildning kan medarbetarna alltid förlita sig på och luta sig tillbaka mot ett ramverk så att de kan lägga mer tid på kund/gäst/patient.

 

KOPPLA SAMMAN MED ALLA DINA NUVARANDE SYSTEM. SKAPA EN KANAL.

Vi har skapat unika integreringsmöjligheter så att alla existerande system (schemaläggning, intranät, mail, etc) kopplas till och samlas i applikationen för att kunna styra från och endast behöva vända sig till en kanal.

Idag finns ett utspritt antal applikationer i ett företag, allt från schemaläggningssystem, till intranät och kontorets Office-paket. Internalspot är uppbyggt för att kunna samla alla dessa i en kanal och är integrerbart med alla större system där ute. Istället för att ännu en till tjänst och ännu en app ska adderas till verksamheten så har systemet motsatt effekt. Alla andra system kopplas samman med Internalspot för att skapa den optimala knytpunkten för företaget. Medarbetarna behöver inte längre hoppa mellan diverse applikationer och verksamheten behöver inte ersätta system som fungerar. Du behåller de applikationerna som fungerar bra, fast att du effektiviserar hur de används.

 

BASERAD PÅ NY TEKNIK FÖR ATT STÖTTA MEDARBETARNA OCH VERKSAMHETEN YTTERLIGARE

Vi har byggt ett smart system på ny teknik för att stötta medarbetarna i deras användning, exempelvis genom att identifiera best-practise-lösningar i verksamheten och sedan pusha dess implementering utåt i resterande delar av organisationen.

Vår bakgrund är teknik med studier från Chalmers Tekniska Högskola och Linköpings Tekniska Universitet. Vi har på så vis skapat och fortsätter arbete för att utveckla ett modernt system som stöttar medarbetarna i deras användning. Ett företag är uppbyggt av individer med olika behov, olika mönster i vardagen och olika relation till IT. Därför måste systemet anpassa sig efter varje unik användare, lära känna användaren så att systemet förstår hur den ska stötta användarens arbete. Rent praktiskt så kan det handla om hur och när notiser mottages eller påminnelser skickas. Det kan också handla om att sålla ut den informationen som för användaren anses viktigast, för användare som besöker systemet mindre frekvent. För enheter och butikschefer så kan det exempelvis handla om att identifiera best-practise-lösningar i andra delar av verksamheten som skulle lämpa sig i resterande delar av organisationen. 

 

APPLIKATIONEN SKA REPRESENTERA ER, INTE OSS!

Möjligheter att sätta upp systemet i ens egna grafiska profil och själv döpa applikationerna i App Store och Google Play. Systemet ska representera er och inte oss, och sträva efter att stärka det interna varumärket.

Stor personalomsättning är en irriterande kostnad för företaget inom detaljhandeln. Det finns många orsaker, men en orsak är att medarbetare inte känner tillräckligt stark förankring i företaget. Det interna varumärket brister. Därför har områden som employee branding diskuterats och fokuserats på allt mer senaste åren. Vi vill inte att de anställda ska ladda hem en anonym applikation som heter Internalspot, vi vill att applikationen ska representera företaget i både grafisk profil och namn. Vi vill bidra till att stärka det interna varumärket för vi tror starkt på att detta kan bidra till minskad personalomsättning långsiktigt, och minskade kostnader.

Vi ger företaget alla förutsättningar att tapetsera systemet i sin egna grafiska profil med sina egna färger, fonter och bilder. Dessutom döper företagen applikationen och får detta namn i både Google Play och App Store, med egen ikon och beskrivning. Medarbetarna laddar på så vis hem företagets app, vänder sig till företaget för kommunikation och information, och företaget följer med medarbetarna hem.

APPLIKATIONEN SKA REPRESENTERA ER, INTE OSS!

Vi har skapat möjligheter att sätta upp systemet i ens egna grafiska profil och själv döpa applikationerna i App Store och Google Play. Systemet ska representera er och inte oss, och sträva efter att stärka det interna varumärket.

Stor personalomsättning är en irriterande kostnad för företaget inom detaljhandeln. Det finns många orsaker, men en orsak är att medarbetare inte känner tillräckligt stark förankring i företaget. Det interna varumärket brister. Därför har områden som employee branding diskuterats och fokuserats på allt mer senaste åren. Vi vill inte att de anställda ska ladda hem en anonym applikation som heter Internalspot, vi vill att applikationen ska representera företaget i både grafisk profil och namn. Vi vill bidra till att stärka det interna varumärket för vi tror starkt på att detta kan bidra till minskad personalomsättning långsiktigt, och minskade kostnader.

Vi ger företaget alla förutsättningar att tapetsera systemet i sin egna grafiska profil med sina egna färger, fonter och bilder. Dessutom döper företagen applikationen och får detta namn i både Google Play och App Store, med egen ikon och beskrivning. Medarbetarna laddar på så vis hem företagets app och vänder sig till företaget för kommunikation och information.

 

BAKGRUNDEN ÄR VIKTIG ATT FÖRSTÅ, OCH VILKA VI ÄR!

Delar av oss har bakgrund från serviceindustrin med bland annat delägarskap i krogar i Göteborg. En frustration kring ineffektivt internt arbete har cirkulerat i våra diskussioner senaste åren, hur det saknas verktyg och lösningar för att medarbetare ska kunna och vilja utveckla sina verksamheter i takt med hårdare konkurrens och mindre marginaler. E-handeln må växa men den totala fysiska handeln står fortfarande för över 90 % av all försäljning. Ska din verksamhet fortfarande stå kvar om 5 eller 10 år så krävs nya arbetssätt, effektivare lösningar, en modern verksamhet. Därför påbörjade vi en studie tidigt 2018 där vi kartlade detaljhandeln och vidare ut mot större delar av serviceindustrin. Tillsammans med branschföretag och resurser från Chalmers Tekniska Högskola genomfördes ett stort antal intervjuer och workshops för att identifiera de stora problemen och hela verksamheters olika perspektiv. Parallellt med dessa studier utforskade vi existerande tekniska lösningar och ny teknisk innovation. Vår bakgrund är affärs- och mjukvaruutveckling, med över 8 år i branschen inom mobil och webbbaserad apputveckling, där vi utvecklat allt från backend till frontend inhouse. All denna information och kontinuerliga diskussioner med branschfolk låg till grund för att vi började rita och utveckla en lösning hösten 2018. Parallellt med utvecklingen och testandet har vi sett att detta system och verktyg är applicerbart inom såväl retail, som hotell & restaurang, till vårdverksamheter och andra serviceyrken. Vi har byggt, och fortsätter bygga, ett verktyg som skapar helt nya förutsättningar för medarbetare och verksamheter att utvecklas och förbättra sitt arbete.

 

KONTAKTA OSS GÄRNA!

Har ni några frågor eller funderingar? Nyfikna på hur vårt system kan hjälpa just er? Skriv till oss eller ring. 

kontakt@internalspot.se

0736799996

Landshövdingegatan 38A

43138 Mölndal

 

Northmire Digital Creative Group AB